Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana Państwa danych osobowych jest Firma Golden Mayer II Sp.z.o.o zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS : 0000677377

   Kontakt z administratorem możliwy jest:

   Golden Mayer II Sp.z.o.o

   ul. Orłowicza 23

   58-309 Wałbrzych

   E-mail: kontakt@sleepingbook.pl

   tel. 503129776

2. Pani/Pana Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.)

   ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

    osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Odbiorcą Pani/Pana Państwa danych osobowych będą: Firma Golden Mayer II sp.z.o.o, kancelaria prawna m.in. celem dochodzenia roszczeń,

    zewnętrzne biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie. 

    Strona www.sleepingbook.pl  powiązana jest z narzędziami analitycznymi Google Analitics udostępnianymi przez "Google" (Google, Inc.),

    które służą profilowaniu klientów w celach lepszego dopasowania jakości usług.

4. Pani/Pana Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.

6. Posiada Pani/Pan Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

   prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług.

8. Ma Pan/Pani Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o

   Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.